De Federatie van Ondernemers in Leeuwarden
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
info@defederatie058.nl

De Federatie is een vereniging van ondernemersverenigingen en is opgericht op 20 februari 2015 door Peter van Dijk van De Haan advocaten en notarissen in Leeuwarden. De Federatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Noord Nederland onder nummer 854925223.

Ondernemers hebben bij het runnen van hun bedrijf te maken met allerlei omstandigheden. Een deel van die omstandigheden heeft direct te maken met hun bedrijf: wie zijn mijn klanten, wie zijn mijn concurrenten, kan ik aan goed personeel komen. Maar er zijn ook andere omstandigheden: regels opgesteld door de overheid, de bereikbaarheid van mijn bedrijf, collectieve lasten, beperkende of juist stimulerende maatregelen bij de ontwikkeling van mijn bedrijf, veiligheid of samenwerking met de bedrijven in mijn omgeving.
 
Ondernemers organiseren zich daarom in verenigingen of stichtingen die, onder andere, actief zijn om de omstandigheden voor ondernemers te verbeteren. Deze verenigingen of stichtingen zijn veelal per wijk of werkgebied georganiseerd. De verenigingen beseffen echter dat samenwerking bij het verbeteren van de omstandigheden voordeel biedt. Zij werken daarom samen in De Federatie.
 
De Federatie streeft er naar dat ondernemers in de gemeente Leeuwarden optimale omstandigheden hebben om ondernemingen te starten en succesvol door te ontwikkelen. De Federatie activeert en faciliteert daarbij. Richting de overheid, maar ook richting de aangesloten ondernemersverenigingen.

Lidmaatschap

De Federatie kent twee lidmaatschappen:

Er zijn organisaties die niet de ambitie hebben om zich actief te bemoeien met bovenstedelijke zaken of die niet de financiële middelen hebben om hier actief aan bij te dragen. Als dat voor u geldt, maar u wilt wel goed geïnformeerd blijven over wat er speelt dan kunt u overwegen meeleeslid te worden. U krijgt dan wel alle informatie maar heeft geen directe invloed op de gang van zaken binnen De Federatie en wordt dan ook niet betrokken bij het bepalen van de standpunten van de Federatie.

Meer informatie

Bent u een vereniging of stichting die collectief de belangen van ondernemers in Leeuwarden behartigd en u bent op basis van de informatie op deze website geïnteresseerd in het lidmaatschap van De Federatie neemt u dan contact met ons op via de contact pagina.

 

 

 

 

 

 

Login Form