De Federatie van Ondernemers in Leeuwarden
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
info@defederatie058.nl

De Federatie is een vereniging van ondernemersverenigingen en is opgericht op 20 februari 2015.

De Federatie verzamelt informatie over het beleid van nu en van de toekomst en verspreid die onder haar leden: de ondernemersverenigingen in Leeuwarden.
De Federatie onderzoekt mogelijkheden en problemen die ondernemers dagelijks ervaren en neemt waar nodig actie om tot verbetering te komen.
De Federatie organiseert de discussie tussen de ondernemingsverenigingen om tot gezamenlijke standpunten te komen.
De Federatie behartigt de belangen van de ondernemers bij de gemeente door overleg met het college van burgemeesters en wethouders, de gemeenteraad en de verantwoordelijke ambtenaren..

Ondernemers hebben bij het runnen van hun bedrijf te maken met allerlei omstandigheden. Een deel van die omstandigheden heeft direct te maken met hun bedrijf: wie zijn mijn klanten, wie zijn mijn concurrenten, kan ik aan goed personeel komen. Maar er zijn ook andere omstandigheden: regels opgesteld door de overheid, de bereikbaarheid van mijn bedrijf, collectieve lasten, beperkende of juist stimulerende maatregelen bij de ontwikkeling van mijn bedrijf, veiligheid of samenwerking met de bedrijven in mijn omgeving.
 
Ondernemers vormen daarom verenigingen die, onder andere, actief zijn om de omstandigheden voor ondernemers te verbeteren. Deze verenigingen zijn veelal per wijk of werkgebied georganiseerd. De verenigingen beseffen echter dat samenwerking bij het verbeteren van de omstandigheden voordeel biedt. Zij werken daarom samen in De Federatie.

 

Login Form